Biblioteche aderenti a ESSPER

Universit√† degli studi [Torino] : Biblioteca 'Norberto Bobbio'   (TO043)

Indirizzo
Lungo Dora Siena, 100A
 
10153 Torino (TO)
Telefono
011 / 6708977/9703/8978/8981
Fax
011/6709633
Orari
Lun - Ven 8:30 - 19:30;
foto biblioteca